Privacy bewustwordingsprogramma

Op alle niveaus binnen een organisatie en in zeer diverse situaties werken medewerkers met persoonsgegevens. De ervaring leert dat het grootste deel van de incidenten op het gebied van privacy en gegevensbescherming op de werkvloer ontstaat. Duthler Academy biedt een Awareness raising programma aan dat is gericht op een blijvende verandering van het gedrag van uw medewerkers.

De kern van het programma bestaat uit een speelse, praktijkgerichte e-learning die uitgebreider wordt naarmate uw medewerker meer kennis wil of nodig heeft. Door de modulaire opzet van de training kan maatwerk eenvoudig en kostenefficiënt worden gerealiseerd.

Het ondersteunende programma zorgt ervoor dat awareness raising gedurende langere tijd een actueel thema blijft binnen uw organisatie. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld een maandelijkse voortgangsrapportage en inhoudelijke input voor het werkoverleg voor alle leidinggevenden.

Het programma wordt begeleid door Caroline Willemse, een deskundige functionaris voor gegevensbescherming (FG) die als klankbord fungeert voor uw eigen FG of interne projectleider.

Op alle niveaus binnen een organisatie en in zeer diverse situaties werken medewerkers met persoonsgegevens. De ervaring leert dat het grootste deel van de incidenten op het gebied van privacy en gegevensbescherming op de werkvloer ontstaat. Duthler Academy biedt een Awareness raising programma aan dat is gericht op een blijvende verandering van het gedrag van uw medewerkers.

De kern van het programma bestaat uit een speelse, praktijkgerichte e-learning die uitgebreid wordt naarmate uw medewerker meer kennis wil of nodig heeft. Door de modulaire opzet van de training kan maatwerk eenvoudig en kostenefficiënt worden gerealiseerd.

Het ondersteunende programma zorgt ervoor dat awareness raising gedurende langere tijd een actueel thema blijft binnen uw organisatie. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld een maandelijkse voortgangsrapportage en inhoudelijke input voor het werkoverleg voor alle leidinggevenden.

Het programma wordt begeleid door Anneke van der Heijden, een deskundige functionaris voor gegevensbescherming (FG) die als klankbord fungeert voor uw eigen FG of interne projectleider.