Overzicht in wetgeving rond beveiliging en identitymanagement (A1c)

500 exclusief btw

De deelnemers kennen na de cursus de hoofdlijnen en begrippen van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van netwerk informatiebeveiliging, elektronische vertrouwensdiensten en identitymanagement. 

Na het volgen van deze module heeft de deelnemer een overzicht van wat er formeel-juridisch op het vlak van informatiebeveiliging en identitymanagement speelt. En hoe dat samenhangt met de wetgeving op het vlak van gegevensbescherming en privacy.

Door: Duthler Associates

Docent: Ans Duthler.

Een belangrijk aandachtspunt van gegevensbescherming en het borgen van de privacy is het organiseren van informatiebeveiliging. Los hiervan worden meer en meer regels vanuit het perspectief van informatiebeveiliging en identitymanagement opgelegd, zoals de Europese richtlijn Netwerk informatiebescherming (NIB).

Om als Functionaris Gegevensbescherming (FG) te kunnen functioneren, is multidisciplinaire kennis nodig. Kennis op het gebied van wet- en regelgeving, organisatie, ICT, AO/IB en beveiliging.  Om zijn advies- en toezichtstaken goed te kunnen uitvoeren moet de FG over genoemde multidisciplinaire kennis beschikken. Zonder gedegen kennis van privacywetgeving is het dan ook onmogelijk goed als FG te functioneren. 

Inhoud

Programma:

  • Introductie NIB-richtijn;
  • Formele wetgeving Informatiebeveiliging; en
  • Formele wetgeving Identiteitsmanagement.

Investering

De investering voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).

Extra voordelen:

Aanmelden

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de module in onze leeromgeving. Hier kunt u zich inschrijven voor een workshop naar keuze. De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.