Lifecycle data protection management (C4a)

500 exclusief btw

Wat wordt bedoeld met een dergelijk model? Wat zijn de uitgangspunten en de architecturen? Hoe is een en ander uitgewerkt in modellen voor Attribute Based Credentials en welke afsprakencomplexen liggen hieraan ten grondslag. In deze module komt aan bod wat bedoeld wordt met een dergelijk model.

Docent: André Biesheuvel

De commissie LIBE heeft voorgesteld in de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de verplichting van lifecycle data protection management op te nemen. In de uiteindelijke tekst is deze verplichting niet opgenomen. Vanuit de structuur van de AVG is wel de facto het principe overeind gebleven.

Wat wordt bedoeld met een dergelijk model? Wat zijn de uitgangspunten en de architecturen? Hoe is een en ander uitgewerkt in modellen voor Attribute Based Credentials en welke afsprakencomplexen liggen hieraan ten grondslag. In deze module komt aan bod wat bedoeld wordt met een dergelijk model.

Inhoud

Programma:

  • Empoweren van het individu;
  • De principes en het formuleren van een model;
  • Ontwikkelingen binnen Europa; en
  • Waar staat het individu.

Doel van de modules is bij de deelnemers gedachten te vormen die uitmonden in het toepassen daarvan binnen de organisatie en onderliggende informatiesystemen.

Investering

De investering voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).

Extra voordelen:

Aanmelden

Na aanmelding krijgt u toegang tot de opleiding (module) in het opleidingsportaal van Duthler Academy. De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.