Inregelen van een afsprakencomplex (C4d)

500 exclusief btw

Deelnemers aan deze module krijgen inzicht in de achtergronden en de uitwerking in een praktisch te hanteren afsprakenstelsel. Evidente voorbeelden van zulke afsprakenstelsels zijn de verwerkersovereenkomsten en sub-verwerkersovereenkomsten.

Andere voorbeelden zijn sticky policies. We zullen ontdekken hoe het sluiten en executeren van dergelijke contracten geautomatiseerd plaats kan vinden en hoe en welke zekerheden partijen elkaar kunnen geven omtrent de naleving van de afspraken.

Door: First Lawyers

Docent: Anne-Wil Duthler

Het inregelen en beheren van lifecycle data protection management en of andere vormen van privacy by design en privacy by default vraagt om een degelijke formeel-juridische verankering.

Als gevolg van de verschuiving in de beheerparadigma moeten afsprakencomplexen opnieuw worden ontworpen, uitgewerkt en verankerd in technologie. Hierbij beschouwen wij zowel het perspectief van de verantwoordelijke als het perspectief van de betrokkene.

Het beheer heeft dan ook betrekking op het management van de lifecycle van de credentials. Zoals het veelal gaat zijn er “sunny days” en “rainy days”. Als de credentials van de betrokkenen en de verantwoordelijke accorderen kunnen de verwerkingen zonder problemen plaatsvinden. Is er echter sprake van discrepanties en conflicten dan zal er geëscaleerd moeten worden naar een derde partij of wordt de gang naar de toezichthouder of rechter gekozen.

Inhoud

Programma:

  • Eisen aan afsprakencomplexen;
  • Smart contracting; en
  • Hoe werkt smart contracting? 

Het aantoonbaar voldoen aan privacyregelgeving, in het bijzonder de AVG, het inregelen en beheren van lifecycle data protection management en of andere vormen van privacy by design en privacy by default vragen om een degelijke formeel-juridische verankering. Als gevolg van de verschuiving in de beheerparadigma moeten afsprakencomplexen opnieuw worden ontworpen, uitgewerkt en verankerd in technologie. Hierbij beschouwen wij zowel het perspectief van de verantwoordelijke als het perspectief van de betrokkene.

Het beheer heeft dan ook betrekking op onder meer het management van de lifecycle van de credentials. Als de credentials van de betrokkenen en de verantwoordelijke accorderen kunnen de verwerkingen zonder problemen plaatsvinden. Is er echter sprake van discrepanties dan moeten partijen deze zelf kunnen corrigeren. Daarbij gaat het overigens niet alleen om betrokkenen en verantwoordelijken, maar ook om verantwoordelijken, bewerkers en subbewerkers en weer andere verantwoordelijken.

Deelnemers aan deze module krijgen inzicht in de achtergronden en de uitwerking in een praktisch te hanteren afsprakenstelsel. Evidente voorbeelden van zulke afsprakenstelsels zijn de verwerkersovereenkomsten en sub-verwerkersovereenkomsten.

Andere voorbeelden zijn sticky policies. We zullen ontdekken hoe het sluiten en executeren van dergelijke contracten geautomatiseerd plaats kan vinden en hoe en welke zekerheden partijen elkaar kunnen geven omtrent de naleving van de afspraken.

Formeel-juridische afspraken worden daarmee ingebed en geëxecuteerd in geautomatiseerde omgevingen, alsook in de administratieve organisatie en interne controle van een organisatie.

Investering

De kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).

Meer voordelen:

Aanmelden

Na aanmelding krijgt u toegang tot de opleiding (module) in het opleidingsportaal van Duthler Academy. De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.