Governance en Compliance: Wetgeving in breder perspectief (B3a)

500 exclusief btw

Deelnemers aan de module leren de eisen van wet- en regelgeving en de interpretatie daarvan in standaarden (nog beter het policy framework) te vertalen naar het kader van governance & compliance, het risicomanagement van hun organisatie, zodat compliance aan de AVG onderdeel van het risicobeheerssysteem wordt. Deelnemers worden in staat gesteld om de verantwoordelijke bestuurlijk ”in control” te brengen over de verwerkingen van persoonsgegevens.

Door: Duthler Associates

Docenten: Caroline Willemse of André Biesheuvel

Belangrijke uitgangspunten van de AVG zijn Accountability en Auditability. Niet compliant gedrag wordt gesanctioneerd met boetes van materieel belang. Hiermee verschilt de AVG niet met wet- en regelgeving uit niet-EU landen. Het is redelijk te veronderstellen dat naleving van de AVG onderdeel zal worden van governancecodes. Hiermee zal de verantwoordelijke in het bestuursverslag (jaarverslag) over het privacybeleid en de resultaten daarvan in de maatschappelijke verantwoording verslag doen. De accountant belast met de wettelijke controle zal nagaan wat de risico’s zijn op een sanctie van materieel belang en vaststellen dat het bestuursverslag (jaarverslag) juist is.

Deelnemers aan de module leren de eisen van wet- en regelgeving en de interpretatie daarvan in standaarden (nog beter het policy framework) te vertalen naar het kader van governance & compliance, het risicomanagement van hun organisatie, zodat compliance aan de AVG onderdeel van het risicobeheerssysteem wordt. Deelnemers worden in staat gesteld om de verantwoordelijke bestuurlijk ”in control” te brengen over de verwerkingen van persoonsgegevens.

In deze module wordt toegewerkt naar een governance oplossing, welke is uitgewerkt in een methodologie, misschien wel beter gezegd een gedragscode, waarmee door middel van adequaat administreren en documenteren, ook van bewijs van effectieve werking, iedere verantwoordelijke die zich aan die gedragscode houdt zijn Accountability kan aantonen, daarmee Auditable is geworden en op basis waarvan hij verantwoording kan afleggen aan het maatschappelijk verkeer, waaronder betrokkenen, toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en vele anderen

Inhoud

Programma:

  • Governance en Compliance;
  • Wettelijk kader;
  • Uitwerking Standaarden;
  • Hoe organiseer je governance.

Investering

De investering voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).

Extra voordelen:

Aanmelding

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de opleiding (module) in het opleidingsportaal van Duthler Academy. De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.