De AVG in internationaal perspectief: Doorgifte naar derde landen (A3b)

500 exclusief btw

In deze module zal worden stilgestaan bij de globalisering van de gegevensverwerking en doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europa.

Door: First Lawyers

Docent: Rody Grevenstette

In de workshop zal met name worden gekeken naar de wijze waarop de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) doorgiften van persoonsgegevens naar derde landen (landen buiten de Europees Economische Ruimte) mogelijk maakt.

De in de voorgaande modules opgedane kennis is onontbeerlijk voor een goed begrip van de stof die in deze module centraal staat. Het kan voor komen dat u tijdens het lezen van deze module wilt terugkijken naar de stof van de eerdere modules. Voelt u zich vrij om dat te doen.

Door: First Lawyers.

Inhoud

Programma:

  • Doorgifte aan landen buiten de EER
  • Het adequaatheidsbesluit
  • Passende waarborgen
  • Het vangnet van artikel 49 AVG
  • Praktische aanpak
  • Gegevensbescherming buiten de EER

Investering

De kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).

Extra voordelen:

Aanmelden

Na aanmelding krijgt u toegang tot de opleiding (module) in het opleidingsportaal van Duthler Academy. De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.