De AVG en de veranderingen ten opzichte van de Wbp (A2)

500 exclusief btw

Na deze module hebben deelnemers inzicht in de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en kennen de belangrijkste verschillen ten opzichte van de nationale Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deelnemers kunnen zich een beeld vormen van de veranderingen die de Europese AVG met zich meebrengt en de betekenis daarvan. Om van naleving van de Wbp naar naleving van de Europese AVG te komen. Ook hebben de deelnemers inzicht in de betekenis daarvan voor hun toezichts- en adviestaken.

Door: Duthler Associates

Docent: Ans Duthler

Om als FG te kunnen functioneren, is multidisciplinaire kennis nodig. Kennis op het gebied van wet- en regelgeving, organisatie, ICT, AO/IB en beveiliging. Om zijn advies- en toezichtstaken goed te kunnen uitvoeren moet de FG over genoemde multidisciplinaire kennis beschikken. Zonder gedegen kennis van privacywetgeving is het dan ook onmogelijk goed als FG te functioneren. Met de verworven kennis is de FG in staat de AVG en aanpalende wet- en regelgeving te interpreteren en zijn functie deugdelijk te vervullen.

Na deze cursus hebben deelnemers inzicht in de AVG en kennen de belangrijkste verschillen ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deelnemers kunnen zich een beeld vormen van de veranderingen die de verordening met zich meebrengt en de betekenis daarvan om van naleving van de Wbp naar naleving van de AVG te komen. Ook hebben zij inzicht in de betekenis daarvan voor hun toezichts- en adviestaken.

Inhoud

Programma:

  • Introductie in de ontwikkelingen binnen de privacywetgeving
  • Verandering Wbp, Meldplicht datalekken en de AVG; en
  • Verdiepingen: ketenaansprakelijkheid, samenwerkingsverbanden en corporate family.

Investering

De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).

Extra voordelen:

Aanmelden

Na aanmelding krijgt u toegang tot de opleiding (module) in het opleidingsportaal van Duthler Academy. De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.