Bewustwording verantwoordingsplicht en verantwoorden

Een gebruiker van het MYOBI Vertrouwensnetwerk behoort tot een keten waarin deelnemers in vertrouwen persoonsgegevens uitwisselen. Dat vertrouwen moet worden onderhouden. Hiervoor is een systematiek ontwikkeld. In deze workshop wordt de methodiek uitgelegd.

De workshop kan inhouse of per Teams worden gegeven. Tijdens de workshop wordt inzicht gegeven in de keten van verantwoording van het beschermen van persoonsgegevens en hoe het bedrijf een eigen verantwoording moet inrichten om in deze keten te passen.

Docenten:

Vragen?

Neem gerust contact met ons op om uw behoefte met ons te bespreken.

Start

  • N.N.B.

Duur

Investering

  • €250,-

Deelnemers aan het MYOBI Vertrouwensnetwerk delen persoonsgegevens met elkaar, maar willen dit vertrouwen bevestigd zien. MYOBI heeft een verantwoordingssystematiek ontwikkeld met als eindresultaat de Accountability Seal dat het volwassenheidsniveau van het bedrijf voor het beheersen van de bescherming van persoonsgegevens weergeeft. De Accountability Seal wordt opgenomen in het Accountability Seal Register en kan door een ieder geraadpleegd worden.

Om een ieder te kunnen laten vertrouwen op de getoonde Seal is een systematiek van verantwoorden opgezet. Hierin heeft de TTP Gedragscode AVG een centrale rol. Een bedrijf geeft aan in hoeverre het zich aan deze gedragscode heeft kunnen houden in de verantwoordingsperiode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een volwassenheidsmodel en kan het bedrijf in een zelfverklaring aangeven op welk niveau het zich bevindt. Het bedrijf moet dit niveau kunnen aantonen over de gehele verantwoordingsperiode.

De FG heeft een wettelijke plicht om vast te stellen of een bedrijf de bescherming van persoonsgegevens nakomt. De FG verricht daar eigen onderzoek naar. Om deze reden gunt MYOBI de FG een belangrijke rol door het bevestigen van het volwassenheidsniveau dat de leiding van het bedrijf in de zelfverklaring heeft afgegeven.

Buiten het bedrijf zijn ook zekerheden ingebouwd. Zo voert MYOBI minimaal 1x per 3 jaar een plausibiliteitstoets uit op het volwassenheidsniveau door het gesprek aan te gaan met de leiding en/of de FG en onderliggende documentatie te beoordelen. De Accountability Board is de kwaliteitsbewaker van MYOBI en heeft het recht om het volwassenheidsniveau te controleren op juistheid, net als de Monitoring Body dat de kwaliteitsbewaker is van de Vereniging VIE, de eigenaar van de TTP Gedragscode AVG.

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de training in onze leeromgeving.

De totale kosten voor de module bedragen €250, – (exclusief btw en per persoon). Deelnemers van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en de The Hague Security Delta krijgen 15% korting op het volledige opleidingsaanbod. Neem contact op met onze servicedesk.

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Op de agenda van de bedrijfsleiding blijft maar kennis- en verandermanagement staan en elk jaar blijkt dat er eigenlijk niet veel is gebeurd. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl. Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseurs.