Bewustwording noodzaak voldoen verantwoordingsplicht

Aansluiten bij het MYOBI Vertrouwensnetwerk is niet vrijblijvend. Bedrijven op het netwerk zien hun vertrouwen in andere bedrijven graag bevestigd worden. Op deze wijze ontstaat een transparante omgeving waarbinnen persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld. Het vertrouwen wordt bestendigd door het afleggen van verantwoording.

Docenten: …

Vragen?

Neem gerust contact met ons op om uw behoefte met ons te bespreken.

Start

  • N.N.B.

Duur

  • Van 10:00 tot 14:00

Investering

  • €250,-

Bedrijven die een verwerkingsverantwoordelijke zijn moeten kunnen aantonen dat zij voldoen aan de AVG. Bedrijven die verwerker zijn moeten verantwoording over hun gegevensverwerking afleggen aan de verwerkingsverantwoordelijke. Deze verantwoordingsplicht heeft MYOBI ingevuld door haar deelnemers te laten aansluiten bij de TTP Gedragscode AVG.

De workshop heeft als invalshoek dat bedrijven gaan inzien dat het afleggen van verantwoording een goede mogelijkheid is om vast te stellen dat processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, naar behoren functioneren waardoor de klanttevredenheid kan toenemen. Tevens kunnen andere deelnemers van het vertrouwensnetwerk door deze verantwoording geïnformeerd worden in hoeverre de deelnemer erin is geslaagd om persoonsgegevens te beschermen.

Om verantwoording te kunnen afleggen moeten bedrijven hun processen hebben georganiseerd en de goede meetpunten hebben vastgesteld om over de juiste informatie te beschikken om deze verantwoording af te legen.

Met deze verantwoording kan een bedrijf zich weren tegen de omgekeerde bewijslast die in de wetgeving is opgenomen. Hiermee vermindert het bedrijf haar aansprakelijkheidsrisico.

De workshop wordt per Teams gegeven en bestaat uit een uitleg wat verantwoording is en waarom een bedrijf moet voldoen aan de verantwoordingsplicht voor het beschermen van persoonsgegevens.

Op afroep is het mogelijk dat de workshop bedrijfsspecifiek wordt gemaakt en ‘in house’ wordt gegeven.

In de workshop (2 uur) wordt het volgende onderwerp besproken:

  • Het belang van zich kunnen verantwoorden voor het eigen bedrijf;
  • Het belang van zich kunnen verantwoorden naar partners in de keten; en
  • Benodigde interne beheersing om zich te kunnen verantwoorden.

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de training in onze leeromgeving. Hier kunt u zich ook inschrijven voor de workshop naar keuze.

De totale kosten voor de module bedragen €250, – (exclusief btw en per persoon). Deelnemers van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en de The Hague Security Delta krijgen 15% korting op het volledige opleidingsaanbod. Neem contact op met onze servicedesk.

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

Het heeft de voorkeur dat de training ‘in house’ wordt gegeven omdat de deelnemers op een gelijke wijze informatie tot zich krijgen en tijdens de workshop hierover met elkaar de discussie kan worden aangegaan. Tijdens een workshop dat per Teams wordt gegeven wordt ook ruimte gegeven voor discussie maar dit kan minder effectief zijn omdat de deelnemers bij verschillende bedrijven werken.

Tijdens de workshop kan met elkaar een eerste verkenning worden gemaakt hoe het organiseren van verantwoording over het beschermen van persoonsgegevens kan worden ingeregeld. De prijs voor een ‘in house’ workshop is op aanvraag beschikbaar.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Op de agenda van de bedrijfsleiding blijft maar kennis- en verandermanagement staan en elk jaar blijkt dat er eigenlijk niet veel is gebeurd. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl. Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseurs.