Bewustwording en kennisontwikkeling organiseren bedrijfsgeheimen

0 exclusief btw

De bedrijfsleiding voert een beleid voor het beschermen van bedrijfsgeheimen en het organiseren van de bedrijfsgeheimen heeft plaatsgevonden. Nieuwe interne en externe medewerkers komen het bedrijf versterken en met klanten en leveranciers maakt het bedrijf afspraken over het onder regie gebruiken van bedrijfsgeheimen. Met dit bewustwordingsprogramma organiseren bedrijfsgeheimen, biedt het bedrijf de nieuwkomers de mogelijkheid kennis te nemen van de doelen van beleid, de rollen in de organisatie en de te maken afspraken.

Categorie:

Het management en de medewerkers die werkzaam zijn met bedrijfsgeheimen kennen de mores en zorgen voor een effectieve bescherming en onder regie gebruiken van deze geheimen. Deze medewerkers laten partners (klanten, ZZP’ers en leveranciers) de noodzaak van de beheers- en beveiligingsmaatregelen inzien en zorgen dat de wettelijke en contractuele verplichtingen door de partners worden nagekomen. Dit bewustwordingsprogramma is gemaakt voor de medewerkers van partners.

De ZZP’er, bijvoorbeeld, die door het bedrijf is ingeschakeld doorlopen dit programma omdat zij toegang hebben tot bedrijfsgeheimen van het bedrijf waar ze hun opdracht verrichten. Het bedrijf wil erop kunnen vertrouwen dat de ZZP’er voldoende kennis heeft over bedrijfsgeheimen en over de maatregelen om deze geheimen te beschermen. Deze kennis is vereist om de ZZP’er te kunnen houden aan de Beschermingsovereenkomst Bedrijfsgeheimen.

Partners die gebruik maken van het vertrouwensnetwerk conformeren zich aan de TTP-policy en maken aanvullende afspraken over het beschermen en onder regie gebruiken van bedrijfsgegevens. Dit comfort wordt in het programma nader uitgelegd.

Het programma geeft informatie over het bedrijfsbeleid, de organisatie van bedrijfsgeheimen en de beheers- en beveiligingsmaatregelen zoals de registratie, het effectief afschermen en maken van afspraken over het onder regie gebruiken bedrijfsgeheimen. Het programma gaat ook in op de vereisten om een inbreuk op bedrijfsgeheim met succes te kunnen voorleggen aan een rechter.

Inhoud

De bewustwordingstraining bestaat uit een opleiding op de bedrijfsspecifieke leeromgeving. De bewustwordingstraining richt zich tot medewerkers (van partners) die kennis willen opdoen over de organisatie van bedrijfsgeheimen. Professionals van Duthler Associates onderhouden bewustwordingstraining

Op afroep is het mogelijk dat de bewustwordingstraining bedrijfsspecifiek te maken.

Een medewerker doorloopt de opleiding in 1 – 2 uur. De opleiding heeft de vorm van een e-learning en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Achtergrondinformatie organiseren bedrijfsgeheimen;
  • Presentatie bedrijfsgeheimen; en
  • Toepassen van het organiseren bedrijfsgeheimen.

De opleiding kan worden afgesloten met een kennistoets.

Investering

Voor een gebruiker van het MYOBI Vertrouwensnetwerk, in het bijzonder de bedrijfsleiding, is het effectief organiseren van bedrijfsgeheimen essentieel voor het borgen van de bedrijfscontinuïteit.

MYOBI biedt de gebruikers van het vertrouwensnetwerk deze bewustwordingstraining voor medewerkers kosteloos aan als onderdeel van haar dienstverlening. Het intellectueel eigendom van de bewustwordingstraining ligt bij MYOBI.

Wat zijn de kenmerken?

  • Doelgroep: management en medewerkers (van partners);
  • Doel: het toelichten en het uitleggen waarom het bedrijf haar bedrijfsgeheimen organiseert en de strekking van de beheersmaatregelen;
  • Voorbereiding: de medewerker onderkent de noodzaak van het beschermen van bedrijfsgeheimen. Het doornemen van het programma 1 – 2 uur;
  • Toetsvragen aan medewerkers: ja;
  • Rapportage: na het succesvol doorlopen van de bewustwordingstraining ontvangt de medewerker een certificaat en het bedrijf inzicht in het kennisniveau; en
  • Financiering: MYOBI draagt de kosten voor onderhoud.

Aanmelden

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van dit trainingsprogramma? Neem gerust contact met ons op.