Bewustwording en kennisontwikkeling CVD

Naast beheers- en beveiligingsmaatregelen zoals gebruikersnaam, wachtwoord en tweefactor authenticatie of rolgedreven toegang tot systemen en gegevens hoort Coordinated Vulnerability Disclosure, CVD, ook tot de gebruikelijke bedrijfshygiëne. Door het CVD te organiseren verwachten de bedrijfsleiding en het management dat medewerkers van kwetsbaarheden die door derden buiten het bedrijf zijn opgemerkt (of zelf zijn geconstateerd), een inschatting kunnen maken van de impact die een kwetsbaarheid heeft op de bedrijfsvoeringen en meewerken bij het treffen van passende en aanvullende maatregelen om de kwetsbaarheid weg te nemen. Medewerkers komen en medewerkers gaan. Het aandacht vragen en trainen van de beveiligingshygiëne is daarom een permanent proces.

Docent: Caroline Willemse

Vragen?

Neem gerust contact met ons op om uw behoefte met ons te bespreken.

Start

  • Op aanvraag

Duur

  • 4 uur

Investering

  • Op aanvraag

De bedrijfsleiding wenst persoons- en bedrijfsgegevens, in het bijzonder de bedrijfsgeheimen, effectief te beschermen met als doel de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Het gaat er om dat voor de bedrijfsvoering de gegevens betrouwbaar, vertrouwelijk en beschikbaar zijn. Hiervoor treft de bedrijfsleiding in bedrijfsprocessen, waarmee de bedrijfsactiviteiten effectief georganiseerd zijn, effectieve beheers- en beveiligingsmaatregelen “by design”. De bedrijfsprocessen worden met IT-producten en diensten ondersteund en door het afdelingsmanagement en medewerkers aangestuurd.

Alle IT-gestuurde producten en diensten die een bedrijf implementeert bevatten kwetsbaarheden of er kunnen na verloop van tijd kwetsbaarheden ontstaan. Een groot deel van de kwetsbaarheden wordt niet ontdekt. Het door onderzoekers (gebruikers, testers of hackers) vinden en documenteren van kwetsbaarheden vraagt van de bedrijfsorganisatie alertheid en doortastend handelen. Het risico bestaat dat kwaadwillende personen of organisaties misbruik van een kwetsbaarheid maken en de continuïteit van de bedrijfsorganisatie aantasten. Denk aan het overnemen van IT-systemen of het crypten van bedrijfsgegevens die vrijgegeven worden als er een losgeld wordt betaald. Door een CVD te organiseren kunnen de aansprakelijkheids- en kostenrisco’s beperkt blijven.

Een CVD is onderdeel van de gebruikelijke beveiligingshygiëne. Iedereen weet dat er omzichtig met gebruikersnamen en wachtwoorden omgegaan moet worden en dat twee-factor authenticatie de authenticatie van de identiteit versterkt. Dit geldt ook voor kennis van autorisatieschema’s van toepassingen die achterliggende gegevens beschermen. Het bewust zijn van de achterliggende redenen een CVD toe te passen hoort daarbij.

Interne en externe medewerkers komen en Interne en externe medewerkers gaan. Steeds als er een nieuwe medewerker komt is het nodig dat deze medewerker de beveiligingshygiëne aantoonbaar kent. Het management en directe collega’s zullen de nieuwe medewerker wijzen op het toepassen van de beveiligingshygiëne.

De training bewustwording CVD is gericht op kennisoverdracht. Het gaat om vraagstukken van waarom is CVD nodig, hoe wordt CVD georganiseerd, wat is de samenhang met andere gebruikelijke beheers- en beveiligingsmaatregelen van de bedrijfshygiëne en wat zijn kritische succesfactoren.

De bewustwordingstraining bestaat uit een opleiding op de bedrijfsspecifieke leeromgeving. De bewustwordingstraining richt zich tot medewerkers die kennis willen opdoen over het toepassen van CVD en wordt door de professionals van Duthler Associates onderhouden. De bewustwordingstraining gaat uit van het toepassen van de MYOBI CVD beheers- en beveiligingsmiddelen, zie de whitepaper, CVD, Gemakkelijk en betaalbaar een krachtige beheersmaatregel toepassen.

Het CVD is een integraal onderdeel van het organiseren van de beveiligingshygiëne. De training sluit aan op het voldoen aan de verantwoordingsplicht TTP-policy/ beschermen persoonsgegevens en beschermen bedrijfsgeheimen.

Op afroep is het mogelijk de bewustwordingstraining bedrijfsspecifiek te maken.

Een medewerker doorloopt de opleiding in 1 – 2 uur die bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Achtergrondinformatie CVD;
  • Presentatie CVD; en
  • Toepassen van het CVD.

De opleiding kan worden afgesloten met een kennistoets.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de cursus in onze leeromgeving. De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief btw en per persoon).

Deelnemers van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en de The Hague Security Delta krijgen 15% korting op het volledige opleidingsaanbod. Neem contact op met onze servicedesk.

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Op de agenda van de bedrijfsleiding blijft maar kennis- en verandermanagement staan en elk jaar blijkt dat er eigenlijk niet veel is gebeurd. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl. Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseurs.