Bewustwording en kennisontwikkeling bedrijfsgeheimen

De bedrijfsleiding voert een beleid voor het beschermen van bedrijfsgeheimen en het organiseren van de bedrijfsgeheimen heeft plaatsgevonden. Nieuwe interne en externe medewerkers komen het bedrijf versterken en met klanten en leveranciers maakt het bedrijf afspraken over het onder regie gebruiken van bedrijfsgeheimen. Met dit bewustwordingsprogramma ‘organiseren bedrijfsgeheimen’, biedt het bedrijf de nieuwkomers de mogelijkheid kennis te nemen van de doelen van beleid, de rollen in de organisatie en de te maken afspraken.

Docent: Caroline Willemse

Vragen?

Neem gerust contact met ons op om uw behoefte met ons te bespreken.

Start

  • Op aanvraag

Duur

  • 4 uur

Investering

  • Op aanvraag

Het management en de medewerkers die werkzaam zijn met bedrijfsgeheimen kennen de mores en zorgen voor een effectieve bescherming en onder regie gebruiken van deze geheimen. Deze medewerkers laten partners (klanten, ZZP’ers en leveranciers) de noodzaak van de beheers- en beveiligingsmaatregelen inzien en zorgen dat de wettelijke en contractuele verplichtingen door de partners worden nagekomen. Dit bewustwordingsprogramma is gemaakt voor de medewerkers van partners.

De ZZP’ers, bijvoorbeeld, die door het bedrijf zijn ingeschakeld doorlopen dit programma omdat zij toegang hebben tot bedrijfsgeheimen van het bedrijf waar ze hun opdracht verrichten. Het bedrijf wil erop kunnen vertrouwen dat de ZZP’er voldoende kennis heeft over bedrijfsgeheimen en over de maatregelen om deze geheimen te beschermen. Deze kennis is vereist om de ZZP’er te kunnen houden aan de Geheimhoudingsovereenkomst Bedrijfsgeheimen.

Partners die gebruik maken van het vertrouwensnetwerk conformeren zich aan de TTP-policy en maken aanvullende afspraken over het beschermen en onder regie gebruiken van bedrijfsgegevens. Dit comfort wordt in het programma nader uitgelegd.

Het programma geeft informatie over het bedrijfsbeleid, de organisatie van bedrijfsgeheimen en de beheers- en beveiligingsmaatregelen zoals de registratie, het effectief afschermen en maken van afspraken over het onder regie gebruiken van bedrijfsgeheimen. Het programma gaat ook in op de vereisten om een inbreuk op een bedrijfsgeheim met succes te kunnen voorleggen aan een rechter.

De bewustwordingstraining bestaat uit een opleiding op de bedrijfsspecifieke leeromgeving. De bewustwordingstraining richt zich tot medewerkers (van partners) die kennis willen opdoen over de organisatie van bedrijfsgeheimen. Professionals van Duthler Associates onderhouden de bewustwordingstraining.

Op afroep is het mogelijk de bewustwordingstraining bedrijfsspecifiek te maken.

Een medewerker doorloopt de opleiding in 1 – 2 uur. De opleiding heeft de vorm van een e-learning en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Achtergrondinformatie organiseren bedrijfsgeheimen;
  • Presentatie bedrijfsgeheimen; en
  • Toepassen van het organiseren bedrijfsgeheimen.

De opleiding kan worden afgesloten met een kennistoets.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de cursus in onze leeromgeving. De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief btw en per persoon).

Deelnemers van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en de The Hague Security Delta krijgen 15% korting op het volledige opleidingsaanbod. Neem contact op met onze servicedesk.

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Op de agenda van de bedrijfsleiding blijft maar kennis- en verandermanagement staan en elk jaar blijkt dat er eigenlijk niet veel is gebeurd. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl. Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseurs.