Bewustwording beschermen persoonsgegevens deel II

0 exclusief btw

Deze e-learning is een vervolg op deel I waarin de basiskennis wordt overgebracht. Deel II is bedoeld voor medewerkers die gedurende hun dagelijkse werkzaamheden in aanraking komen met persoonsgegevens.

Categorie:

Bedrijven verwerken persoonsgegevens. Sowieso voor hun eigen personeelsadministratie maar ook gegevens van klanten en leveranciers worden verwerkt. Voor sommige bedrijven is het verwerken van persoonsgegevens hun belangrijkste taak.

Het management moet zich ervan kunnen overtuigen dat sleutelfunctionarissen en medewerkers die leiding geven aan medewerkers die zich bezig houden met het verwerken van persoonsgegevens, goed opgeleid zijn om deze persoonsgegevens te beschermen. Dit tweede deel van de e-learning beschermen van persoonsgegevens geeft meer toelichting over zaken waarmee een bedrijf te maken krijgt dat persoonsgegevens verwerkt. Ook deze e-learning wordt afgesloten met een toets en krijgt een geslaagde deelnemer een certificaat.

Inhoud

De e-learning bestaat uit slides met ingesproken test. Tevens kan de deelnemer tijdens de training testvragen beantwoorden om de opgedane kennis te toetsen. Op verzoek is het mogelijk de e-learning bedrijfsspecifiek te maken met bedrijfslogo en foto’s van situaties die herkenbaar zijn voor de eigen medewerkers.

Investering

De medewerkers zijn ongeveer een uur bezig met het doorlopen van de e-learning en een half uur voor de toets. De e-learning wordt gratis beschikbaar gesteld aan medewerkers die werkzaam zijn bij een bedrijf dat aangesloten is bij het MYOBI Vertrouwensnetwerk.