Bewustwording beschermen persoonsgegevens deel I

0 exclusief btw

Medewerkers moeten getraind worden om kennis te krijgen zodat zij zich ervan bewust zijn met persoonsgegevens te werken en hiermee op een verantwoorde wijze mee om kunnen gaan. Deze training biedt de basiskennis die hiervoor nodig is.

Categorie:

Een bedrijf verwerkt persoonsgegevens. Denk aan de eigen personeelsadministratie, de gegevens van klanten en van leveranciers. Het bedrijf is wettelijk verplicht om haar medewerkers te instrueren op een juiste en veilige wijze om te gaan met persoonsgegevens. Met deze e-learning kan een bedrijf haar medewerkers trainen zodat zij in staat zijn tijdens hun werkzaamheden veilig met persoonsgegevens om te gaan.

De e-learning geeft een uitleg waarom het beschermen van persoonsgegevens belangrijk is en op welke wijze je hiermee te maken kan krijgen. Hierbij wordt aangegeven hoe je het beste kan handelen. De training is gevarieerd opgebouwd om de interesse van de medewerker vast te houden, en bestaat uit filmpjes en slides met ingesproken teksten. Ook worden testvragen tussendoor gesteld waarmee de medewerker direct de opgedane kennis kan toetsen. De training wordt afgesloten met een toets en de deelnemer krijgt – bij een positief resultaat – een certificaat.

Het management kan vaststellen of medewerkers de training hebben gevolgd om medewerkers zo nodig aan te sporen de training te doen. Ook het resultaat van de toets is zichtbaar voor het management.

Inhoud

De e-learning bestaat uit filmpjes en slides met ingesproken test. Tevens kan de deelnemer tijdens de training testvragen beantwoorden om de opgedane kennis te toetsen. Op verzoek is het mogelijk de e-learning bedrijfsspecifiek te maken met bedrijfslogo en foto’s van situaties die herkenbaar zijn voor de eigen medewerkers.

Investering

De medewerkers zijn ongeveer een uur bezig met het doorlopen van de e-learning en een half uur voor de toets. De e-learning wordt gratis beschikbaar gesteld aan medewerkers die werkzaam zijn bij een bedrijf dat aangesloten is bij het MYOBI Vertrouwensnetwerk.