Bewustmaken noodzaak van voldoen aan verantwoordingsplicht

250 exclusief btw

Aansluiten bij het MYOBI Vertrouwensnetwerk is niet vrijblijvend. Bedrijven op het netwerk zien hun vertrouwen in andere bedrijven graag bevestigd worden. Op deze wijze ontstaat een transparante omgeving waarbinnen persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld. Het vertrouwen wordt bestendigd door het afleggen van verantwoording.

Categorie:

Bedrijven die een verwerkingsverantwoordelijke zijn moeten kunnen aantonen dat zij voldoen aan de AVG. Bedrijven die verwerker zijn moeten verantwoording over hun gegevensverwerking afleggen aan de verwerkingsverantwoordelijke. Deze verantwoordingsplicht heeft MYOBI ingevuld door haar deelnemers te laten aansluiten bij de TTP Gedragscode AVG.

De workshop heeft als invalshoek dat bedrijven gaan inzien dat het afleggen van verantwoording een goede mogelijkheid is om vast te stellen dat processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, naar behoren functioneren waardoor de klanttevredenheid kan toenemen. Tevens kunnen andere deelnemers van het vertrouwensnetwerk door deze verantwoording geïnformeerd worden in hoeverre de deelnemer erin is geslaagd om persoonsgegevens te beschermen.

Om verantwoording te kunnen afleggen moeten bedrijven hun processen hebben georganiseerd en de goede meetpunten hebben vastgesteld om over de juiste informatie te beschikken om deze verantwoording af te legen.

Met deze verantwoording kan een bedrijf zich weren tegen de omgekeerde bewijslast die in de wetgeving is opgenomen. Hiermee vermindert het bedrijf haar aansprakelijkheidsrisico.

Inhoud

De workshop wordt per Teams gegeven en bestaat uit een uitleg wat verantwoording is en waarom een bedrijf moet voldoen aan de verantwoordingsplicht voor het beschermen van persoonsgegevens.

Op afroep is het mogelijk dat de workshop bedrijfsspecifiek wordt gemaakt en ‘in house’ wordt gegeven.

In de workshop (2 uur) wordt het volgende onderwerp besproken:

  • Het belang van zich kunnen verantwoorden voor het eigen bedrijf;
  • Het belang van zich kunnen verantwoorden naar partners in de keten; en
  • Benodigde interne beheersing om zich te kunnen verantwoorden.

Investering

Deelnemers aan de digitale workshop betalen € 250 exclusief BTW.

Het heeft de voorkeur dat de training ‘in house’ wordt gegeven omdat de deelnemers op een gelijke wijze informatie tot zich krijgen en tijdens de workshop hierover met elkaar de discussie kan worden aangegaan. Tijdens een workshop dat per Teams wordt gegeven wordt ook ruimte gegeven voor discussie maar dit kan minder effectief zijn omdat de deelnemers bij verschillende bedrijven werken.

Tijdens de workshop kan met elkaar een eerste verkenning worden gemaakt hoe het organiseren van verantwoording over het beschermen van persoonsgegevens kan worden ingeregeld.

De prijs voor een ‘in house’ workshop is op aanvraag beschikbaar.

Kenmerken

  • Per Teams (verschillende bedrijven) of Inhouse;
  • Een workshop gericht op kennis en veranderingsproces;
  • Doelgroep: bedrijfsleiding, management en medewerkers;
  • Duur van de workshop: 2 uur exclusief voorbereiding, verzorgen en rapportage over de verandercapaciteit van de organisatie;
  • Toetsvragen: nee;
  • Betalen: ‘inhouse’ workshop gericht op het ontketenen van veranderingscapaciteit (aan te bevelen) en periodiek gehouden workshops (per Teams) voor medewerkers van diverse bedrijven.