Bewaartermijnen (C6)

500 exclusief btw

Na deelname aan deze module kunnen deelnemers beoordelen of de bewaartermijnen die gelden voor de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan de eisen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook zijn zij in staat om de eisen te formuleren die vanuit privacywetgeving aan het bewaren en vernietigen van gegevens worden gesteld.

Docenten:

Deze module is opgebouwd uit één onderdeel, te weten: hoe het bewaren en vernietigen van persoonsgegevens in goede banen te leiden. De module is bedoeld voor zowel medewerkers werkzaam binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven of andersoortige instellingen en organisaties. Aangezien de overheid de meeste richtlijnen geeft op het gebied van bewaren en vernietigen zullen veel regels en procedures, die binnen de overheid toegepast worden als practice worden aangehaald met als doel, dat ook medewerkers, die niet binnen de overheid werkzaam zijn hier uit kunnen putten.

Bij de overheid is de bewaring van archiefdocumenten of archiefbestanden voor enige tijd of voor altijd neergelegd in de selectielijsten ingevolge de Archiefwet. Het bedrijfsleven moet de bewaartermijn van de archiefdocumenten zelf vastleggen. Tenzij de Archiefwet of een andere wet van toepassing is, zijn aan de persoonsgegevens in een archief geen bewaartermijnen verbonden. Die gegevens moeten daarom verwijderd worden, zodra zij hun belang voor de archiefbestemming hebben verloren. Het is ook mogelijk te besluiten de gegevens te vernietigen in plaats van ze in een archief op te nemen en als ze dan wel in een archief worden opgenomen moet er ook bewaard en dus beheerd worden. Wat moet je hier allemaal voor doen en hoe organiseer je het?

Inhoud

Programma:

  • Inleiding in bewaartermijnen;
  • Bewaren;
  • Informatieverstrekking aan derden;
  • Conversie, migratie en emulatie;
  • Selectielijsten;
  • Toekennen bewaartermijnen;
  • Vernietigen, vervreemding, overbrenging en overdracht; en
  • Maximale wettelijke bewaartermijnen.

Na deelname aan dit onderdeel kunnen deelnemers beoordelen of de bewaartermijnen die gelden voor de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan de eisen van de AVG. Ook zijn zij in staat om de eisen te formuleren die vanuit privacywetgeving aan het bewaren en vernietigen van gegevens worden gesteld.

Dit is van belang in het kader van aanbestedingsprocedures voor de aanschaf of ontwikkeling van informatiesystemen die moeten voldoen aan de hiervoor genoemde principes van privacy by design en default. Tevens kunnen de deelnemers beoordelen of de procedures en maatregelen voldoende zijn om te bewerkstelligen dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt en dus tijdig worden vernietigd.

Investering

De investering voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).

Meer voordelen:

Aanmelden

Na aanmelding krijgt u toegang tot de module in onze leeromgeving. De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen (optioneel) duurt ongeveer 2 uur.