Overzicht huidige privacywetgeving

Deze module is onderdeel van cursus A1, ‘inleiding in wetgeving omtrent privacy’. De deelnemers leren de basisbegrippen van de huidige privacywetgeving, de uitgangspunten en de verschillende (privacy)rollen in een organisatie. Er wordt een korte introductie gegeven in privacyrecht in het algemeen, de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) in het bijzonder. Het privacyrecht kent een grote samenhang met andere wetten en regelingen, zowel nationaal als internationaal. Soms vormen deze wettelijke regelingen een aanvulling op de AVG, soms komen zij in de plaats ervan. Voor deze module is het voldoende als u zich bewust bent van de verscheidenheid aan wetten.

Docent: Ans Duthler

Vragen?

Neem gerust contact met ons op om uw behoefte met ons te bespreken.

Start

  • N.N.B.

Duur

  • 4 uur

Investering

  • €500,-

Deze module is onderdeel van cursus A1, ‘inleiding in wetgeving omtrent privacy’. De huidige wetgeving op het vlak van gegevensbescherming en privacy wordt bepaald door de Europese privacyrichtlijn 95/46/EG en de implementatie hiervan in nationale wetgeving van EU-lidstaten. In Nederland spreken wij over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze module leren de deelnemers de basisbegrippen van de huidige privacywetgeving, de uitgangspunten, de verschillende (privacy)rollen in een organisatie, de belangrijkste rechten en verplichtingen van de Wbp.

Bij dit onderdeel behorende verplichtingen

Om aan de verplichtingen die bij dit onderdeel behoren, te voldoen, dient u:

  • Een diagnostische toets te maken, voorbereidend op de te volgen leerstof;
  • Na de zelfstudie een diagnostische toets te maken, die met een voldoende afgerond dient te worden. Dit is een voorwaarde voor deelname aan de workshop;
  • Aanwezig te zijn tijdens de workshop;
  • Een afsluitend tentamen met een voldoende af te leggen.

Studiebelasting

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.

Wegwijzer onderdelen van e-Learning

De online leeromgeving is zo ingericht dat deze automatisch zal bijhouden welke toetsen u al heeft afgerond en welke onderdelen nog gedaan moeten worden. De vinkjes worden verder niet meegenomen in beoordelingen.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de cursus in onze leeromgeving. De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief btw en per persoon).

Deelnemers van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en de The Hague Security Delta krijgen 15% korting op het volledige opleidingsaanbod. Neem contact op met onze servicedesk.

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Op de agenda van de bedrijfsleiding blijft maar kennis- en verandermanagement staan en elk jaar blijkt dat er eigenlijk niet veel is gebeurd. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl. Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseurs.