De AVG in internationaal perspectief: doorgifte naar derde landen

Deze module is onderdeel van cursus A3, ‘De Avg in internationaal perspectief’. In deze module, die samen met First Lawyers is opgesteld, zal worden stilgestaan bij de globalisering van de gegevensverwerking. De module heeft ten minste drie doelstellingen. In de eerste plaats wordt uw kennis van de Europese randvoorwaarden die gelden op de internationale gegevensuitwisseling vergroot. In de tweede plaats zal u kennismaken met de risico’s van globalisering. Er zal worden ingezoomd op vier privacyregimes, te weten: V.S., Japan, India en Australië. In de laatste plaats gaat u op zoek naar oplossingen van voornoemde risico’s van globalisering.

Docent: Anne-Wil Duthler van First Lawyers

Vragen?

Neem gerust contact met ons op om uw behoefte met ons te bespreken.

Start

  • N.N.B.

Duur

  • 4 uur

Investering

  • €500,-

De workshop beslaat één dagdeel (10.00-14.00u). In de workshop zal met name worden gekeken naar de wijze waarop de AVG doorgiften van persoonsgegevens naar derde landen (landen buiten de Europees Economische Ruimte) mogelijk maakt. Tijdens de workshop zult u, zoals gebruikelijk, een kopie van de presentatie ontvangen.

De in de voorgaande modules opgedane kennis is onontbeerlijk voor een goed begrip van de stof die in deze module centraal staat. Het kan voor komen dat u tijdens het lezen van deze module wilt terugkijken naar de stof van de eerdere modules. Voelt u zich vrij om dat te doen.

Diagnostische toets:

In de Zelftoets “De AVG in een internationaal perspectief” worden u vragen gesteld waaruit u kunt afleiden over welk niveau voorkennis u dient te beschikken, zodat u deze module goed kunt volgen. De feedback bij de antwoorden geeft aan waarom bepaalde antwoorden goed of fout zijn.

De bij deze module behorende verplichtingen:

  • Het is de bedoeling dat u de diagnostische vóór de workshop aflegt. Op die manier weet u welke voorkennis wij van u veronderstellen. De diagnostische toets moet met een voldoende worden afgerond. Dit is een voorwaarde voor deelname aan de workshop;
  • Deelname aan de workshop;
  • Verder wordt er van u verwacht dat u tegen het einde van de module een tentamen aflegt. Het volgen van de workshop en het doornemen van de verplichte literatuur zal u helpen bij het succesvol afronden daarvan.

Zoals u van ons gewend bent bieden wij u ook deze keer aanbevolen literatuur aan. Het doornemen van de bijbehorende documenten is niet verplicht, maar draagt wel bij aan het begrip van de onderwezen stof.

Studiebelasting

De zelfstudie bedraagt ongeveer 14 uur. De workshop duurt ongeveer 4 uur en het afleggen van het tentamen ongeveer 2 uur. De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 20 uur.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de cursus in onze leeromgeving. De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief btw en per persoon).

Deelnemers van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en de The Hague Security Delta krijgen 15% korting op het volledige opleidingsaanbod. Neem contact op met onze servicedesk.

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Op de agenda van de bedrijfsleiding blijft maar kennis- en verandermanagement staan en elk jaar blijkt dat er eigenlijk niet veel is gebeurd. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl. Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseurs.