De AVG in een internationaal perspectief: Europa

Deze module is onderdeel van cursus A3, ‘De AVG in internationaal perspectief’. In deze module maken we kennis met de Europese aspecten van de privacywetgeving. De AVG is het voorlopig sluitstuk van een ontwikkeling in de Europese gegevensbescherming. Aan de hand van onderwerpen als ‘afstemming’, ‘toezicht’, ‘uitwisseling tussen lidstaten’ volgen we het spoor terug.

Docent: Philip Coté

Vragen?

Neem gerust contact met ons op om uw behoefte met ons te bespreken.

Start

  • N.N.B.

Duur

  • 4 uur

Investering

  • €500,-

Deze module is onderdeel van cursus A3, ‘De Avg in internationaal perspectief’. In deze module maken we kennis met de Europese aspecten van de privacywetgeving. De Avg is het voorlopig sluitstuk van een ontwikkeling in de Europese gegevensbescherming. Aan de hand van onderwerpen als ‘afstemming’, ‘toezicht’, ‘uitwisseling tussen lidstaten’ volgen we het spoor terug. We zullen dergelijke onderwerpen uit de Avg ook tegenkomen in Verdragen als het Europees Verdrag voor de rechten van de mens uit 1950 en het Verdrag van Straatsburg van 1981.

Een belangrijk onderdeel van deze module “Europese aspecten” is gewijd aan de samenhang en het onderscheid tussen het Verdrag van Straatsburg, afkomstig van de Raad van Europa en de regelgeving van de EU zoals de Richtlijn en de Avg. In de workshop wordt nader ingegaan op de verhouding tussen beide stelsels.

In de module komt verder aan de orde hoe het toezicht op Europees niveau is geregeld en hoe dat zal veranderen als gevolg van de Avg. De samenwerking tussen de nationale toezichthouders in de Artikel 29 Werkgroep zal worden toegelicht. Verder worden de beroepsgang naar het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens behandeld aan de hand van enkele recente uitspraken.

Bij dit onderdeel behorende verplichtingen

Om aan de verplichtingen die bij dit onderdeel behoren, te voldoen, dient u:

  • Een diagnostische toets te maken, voorbereidend op de te volgen leerstof;
  • Na de zelfstudie een diagnostische toets te maken, die met een voldoende afgerond dient te worden. Dit is een voorwaarde voor deelname aan de workshop;
  • Aanwezig te zijn tijdens de workshop;
  • Een afsluitend tentamen met een voldoende af te leggen.

Studiebelasting

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.

Wegwijzer onderdelen van e-Learning

De online leeromgeving is zo ingericht dat deze automatisch zal bijhouden welke toetsen u al heeft afgerond en welke onderdelen nog gedaan moeten worden. De vinkjes worden verder niet meegenomen in beoordelingen.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de cursus in onze leeromgeving. De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief btw en per persoon).

Deelnemers van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en de The Hague Security Delta krijgen 15% korting op het volledige opleidingsaanbod. Neem contact op met onze servicedesk.

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Op de agenda van de bedrijfsleiding blijft maar kennis- en verandermanagement staan en elk jaar blijkt dat er eigenlijk niet veel is gebeurd. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl. Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseurs.