De AVG, de nieuwe privacyregels

Deze module is onderdeel van cursus A1, ‘inleiding in wetgeving omtrent privacy’. De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in werking getreden en zal van toepassing worden op 25 mei 2018. Deze verordening staat in deze module centraal. De uitgangspunten, de begrippen, de verschillende (privacy)rollen in een organisatie, de belangrijkste rechten en verplichtingen worden behandeld. Na het volgen van deze module kan de kandidaat een inschatting maken van de te treffen maatregelen van deze wet- en regelgeving op de eigen organisatie.

Let op: U kunt zich pas inschrijven voor module A1b als u module A1a al heeft gevolgd.

Docent: Ans Duthler

Vragen?

Neem gerust contact met ons op om uw behoefte met ons te bespreken.

Start

  • N.N.B.

Duur

  • 4 uur

Investering

  • €500,-

Module A1b heeft meerdere doelstellingen. In de eerste plaats wordt kennis van het Europese privacyrecht opgedaan en indien nodig aangevuld. De verhouding tussen het opdoen en aanvullen hangt onder andere af van de voorkennis die u mogelijk al heeft opgedaan. Bijvoorbeeld: indien u tijdens uw werkzaamheden al veelvuldig met privacyrecht en -wetgeving in aanmerking bent gekomen dan beschikt u reeds over basiskennis van dit rechtsgebied. Indien u niet eerder in aanraking bent geweest met privacyrecht, dient u zich de kernbegrippen eigen te maken door het bestuderen van het materiaal, dat betrekking heeft op het vakgebied en via de digitale leeromgeving wordt ontsloten. In het vervolg van module A1 wordt ervan uitgegaan dat u beschikt over de kennis die tijdens dit onderdeel wordt aangeboden.

In de tweede plaats zoeken we – tijdens de workshop van onderdeel 1 – naar de dwarsverbanden en de nuances van het Europese privacyrecht. Niet de gevallen die duidelijk zijn staan centraal, maar de gevallen waarin de antwoorden niet voor het oprapen liggen.

Bij dit onderdeel behorende verplichtingen

Om aan de verplichtingen die bij dit onderdeel behoren, te voldoen, dient u:

  • Een diagnostische toets te maken, voorbereidend op de te volgen leerstof;
  • Na de zelfstudie een diagnostische toets te maken, die met een voldoende afgerond dient te worden. Dit is een voorwaarde voor deelname aan de workshop;
  • Aanwezig te zijn tijdens de workshop;
  • Een afsluitend tentamen met een voldoende af te leggen.

Studiebelasting

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.

Wegwijzer onderdelen van e-Learning

De online leeromgeving is zo ingericht dat deze automatisch zal bijhouden welke toetsen u al heeft afgerond en welke onderdelen nog gedaan moeten worden. De vinkjes worden verder niet meegenomen in beoordelingen.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de cursus in onze leeromgeving. De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief btw en per persoon).

Deelnemers van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en de The Hague Security Delta krijgen 15% korting op het volledige opleidingsaanbod. Neem contact op met onze servicedesk.

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Op de agenda van de bedrijfsleiding blijft maar kennis- en verandermanagement staan en elk jaar blijkt dat er eigenlijk niet veel is gebeurd. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl. Maak een afspraak met één van onze opleidingsadviseurs.