De AVG en HR (PE)

500 exclusief btw

Werknemers hebben recht op hun privacy, al is dit geen absoluut recht. Soms zullen de belangen van een werkgever zwaarder wegen dan het recht op privacy van een werknemer.

In deze (PE-) module wordt ingegaan op de rechten en verplichtingen uit de AVG en aanverwante wetgeving die gelden voor werkgevers als ze persoonsgegevens van werknemers (en sollicitanten) gaan verwerken en die gelden voor werknemers.

De (PE-) module is nuttig voor de FG die toeziet op de naleving van de AVG door de afdeling HR en hierover adviseert, maar ook voor de HR-manager die meer kennis wil opdoen van de AVG en HR  en wil weten welke privacyregels er gelden op de werkvloer.

Door het volgen van deze module kunnen Register FG’s (RFG’s) 10 PE-punten halen.

Door: Duthler Associates

Docent: Ans Duthler

Werknemers hebben recht op hun privacy, al is dit geen absoluut recht. Soms zullen de belangen van een werkgever zwaarder wegen dan het recht op privacy van een werknemer. Geconfronteerd met een pandemie van enorme omvang hebben we met elkaar ondervonden welk spanningsveld dit kan opleveren.

In deze (PE-) module wordt ingegaan op de verplichtingen uit de AVG en aanverwante wetgeving die gelden voor werkgevers als ze persoonsgegevens van werknemers (en sollicitanten) gaan verwerken.  Werkgevers moeten zich houden aan de bekende beginselen van art. 5 AVG (zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding, dataminimalisatie, integriteit en vertrouwelijkheid) en moeten  altijd een grondslag hebben om werknemersgegevens rechtmatig te mogen verwerken.

De (PE-) module belicht de diverse aandachtspunten van privacy op de werkvloer en heeft een praktische insteek. Zo is er aandacht voor de privacy van sollicitanten en zieke werknemers, en eveneens voor (on)mogelijkheden van controle van werknemers door werkgevers (camera’s, pasjes, controle op drugs en alcohol).

De (PE-) module is nuttig voor de FG die toeziet op de naleving van de AVG door de afdeling HR en hierover adviseert, maar ook voor de HR-manager die meer kennis wil opdoen van de AVG en HR en wil weten welke privacyregels er gelden op de werkvloer.

Tijdens de workshop wordt ingespeeld op de actualiteiten en is er volop ruimte voor het stellen van vragen.

Inhoud

In deze workshop gaan wij in op:

  • Europese AVG (Privacy) en personeelsmanagement (HR);
  • Verwerkingen in het kader van arbeidsverhoudingen;
  • Rechten en verplichtingen werkgever en werknemer;
  • Sollicitatiefase;
  • De ziekte werknemer; en
  • Personeelsvolgsysteem en controle van werknemers.

Investering

De investering voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).

Meer voordelen:

  • Deelnemers van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP krijgen 15% korting op het volledige opleidingsaanbod.
  • Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van btw.

Aanmelden

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de cursus in onze leeromgeving. Hier kunt u zich inschrijven voor een workshop naar keuze.