Architecturen en uitgangspunten (C4b)

500 exclusief btw

Deelnemers aan deze cursus worden de uitgangspunten en architecturen voorgehouden. Architecturen die hebben geleid tot toepassingen worden – voor zover beschikbaar – getoond en besproken.

Door: Duthler Associates

Docent: André Biesheuvel

Uitgangspunten worden gevormd door identitymanagement, schema’s, policies en practices die wij kennen van het concept van Public Key Infrastructure (PKI) en de elektronische handtekening. Maar ook de ontwikkelingen die zich voordoen op het vlak van outsourcing en clouddiensten. Vanuit deze kaders kan de verschuiving van het beheerparadigma worden toegepast: de betrokkene is “in control” over zijn of haar eigen persoonsgegevens, en er ontstaan nieuwe schema’s en architecturen. In verschillende gremia wordt hiermee geëxperimenteerd. Nu de AVG is aangenomen kunnen de architecturen naar het gewenste volwassenheidsniveau worden getrokken.

Deelnemers aan deze cursus worden de uitgangspunten en architecturen voorgehouden. Architecturen die hebben geleid tot toepassingen worden – voor zover beschikbaar – getoond en besproken.

Inhoud

Programma:

  • ReLife Systeemarchitectuur
  • De Techno-Legal-Contractueel kader
  • End2end Trust Assurance Services
  • Belangrijke Data Utility Componenten

Architecturen maken het mogelijk om op diverse manieren gegevens uit te wisselen. Daarbij kan gekozen worden voor een ethische benadering met betrokkenheid van de betrokkene. Hoe werken deze architecturen nu en wat is de achterliggende techniek, komt aan bod in deze module.

Investering

De investering voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).

Extra voordelen:

Aanmelden

Na aanmelding krijgt u toegang tot de opleiding (module) in het opleidingsportaal van Duthler Academy. De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.