Actualiteiten Privacy en Gegevensbescherming (PE)

500 exclusief btw

In deze workshop wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Boetebesluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens en andere Europese toezichthouders worden er behandeld. Uitspraken van bestuursrechters en civiele rechters alsook van het Europese Hof komen aan de orde. Ook wordt ingezoomd op artikelen uit toonaangevende vaktijdschriften, op de meest recente Europese guidelines en op wetsinitiatieven. Besproken wordt wat de actuele ontwikkelingen betekenen voor de praktijk en wat de gevolgen kunnen zijn voor bepaalde bedrijfsactiviteiten.

Door het volgen van deze module kunnen Register FG’s (RFG’s) 10 PE-punten halen.

Docent: Ans Duthler, Anne-Wil Duthler & André Biesheuvel.

Na de inwerkingtreding van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is er veel tijd besteed aan het organiseren van privacy en gegevensbescherming in organisaties. Er is prioriteit gegeven aan het onderwerp en er is capaciteit vrij gemaakt. Op een gegeven moment verslapte de aandacht voor het onderwerp en we zien nu dat privacy en gegevensbescherming vaker niet dan wel zijn verankerd in organisaties.

Naleving AVG

Ondertussen zit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet stil en de andere Europese toezichthouders evenmin. Uit recente boetebesluiten blijkt dat organisaties serieus in de problemen kunnen komen als ze de verplichtingen uit de AVG niet naleven. Het niet naleven van bijvoorbeeld de beveiligingsplicht die de AVG organisaties oplegt, kan dan een forse boete opleveren.

Er ontwikkelt zich jurisprudentie van civiele rechters en van de Raad van State. Betrokkenen bewandelen voor het uitoefenen van hun rechten steeds vaker de weg naar deze instanties en rechters moeten zich steeds vaker buigen over aansprakelijkstellingen na bijvoorbeeld ransomware aanvallen. Rechters wijzen sinds kort verzoeken van betrokkenen om schadevergoeding toe als organisaties de AVG overtreden.

Behoefte aan kennis over actualiteit

Deze ontwikkelingen wakkeren de behoefte aan meer kennis over de actualiteiten op het gebied van privacy en gegevensbescherming sterk aan. De leiding en ook de medewerkers willen weten wat de gevolgen zijn voor hun bedrijfsactiviteiten zodat ze daarop kunnen acteren. Deze cursus voorziet in deze behoefte. Ieder kwartaal verschijnt er namelijk een nieuwe versie van deze cursus, elke maand wordt er een workshop georganiseerd.

Het is mogelijk om éénmalig voor een cursus en de bijbehorende workshop in te schrijven. De deelnemer krijgt toegang tot de cursus in de leeromgeving en kan de bijbehorende workshop bezoeken. Er kan ook voor een jaarabonnement worden gekozen. De deelnemer krijgt dan ieder kwartaal toegang tot de laatste versie van de cursus in onze leeromgeving. Het is ook mogelijk een eigen bedrijfsspecifieke leeromgeving inclusief bijbehorende workshop aan te schaffen. De cursus uit de voorgaande kwartalen behorend bij het abonnement blijven in de leeromgeving toegankelijk.

Inhoud

Inhoud (programma van onderwerpen):

  • Trends en ontwikkelingen;
  • Jurisprudentie;
  • Wetsinitiatieven;
  • Internationale ontwikkelingen;
  • Regie over gegevens; en
  • Juridische weerbaarheid.

Investering

De investering bedraagt €500 per persoon (exclusief btw).

Extra voordelen:

Aanmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor een workshop naar keuze. Na uw aanmelding krijgt u toegang tot de module in onze leeromgeving.