Ga naar de inhoud

Klanttrevredenheids-onderzoek Duthler Academy

Het klanttevredenheids-onderzoek van Cedeo vindt tweejaarlijks plaats. Wij hebben de tijd genomen een samenvatting te maken van het onderzoek. Duthler Academy doet het op alle fronten goed, zo blijkt uit het rapport. Erg leuk om te lezen en zeker iets om trots op te zijn.

Het onderzoek

Er zijn in Nederland naar schatting ruim 8.500 commerciële opleidingsinstituten die een veelvoud aan maatwerk- en open opleidingen aanbieden. Voor veel opleidingsfunctionarissen vormt dit enorme aanbod een onoverzichtelijk en, in kwalitatieve zin, ondoorgrondelijk geheel. Daarnaast zijn er enkele duizenden organisaties die zich richten op het brede terrein van organisatieadvies, juridisch advies en intensieve begeleiding door middel van coaching.

Om zicht te bieden op instituten die aantoonbaar naar tevredenheid van bedrijven en organisaties cursussen, trainingen, opleidingen, organisatieadvies of coaching hebben verzorgd, voert Cedeo te klanttevredenheidsonderzoeken uit onder inkopers van deze diensten. Op dit moment zijn op deze wijze zo’n 800 instituten op basis van marktwaardering geselecteerd en in het Cedeo-bestand opgenomen.

Voortraject

Uit onderzoekt blijkt dat cursisten en relaties tevreden zijn over het voortraject van Duthler Academy. De meeste van de respondenten zijn bij Duthler Academy terecht gekomen op advies van collega’s of vakgenoten: “Een collega had heel positieve verhalen over de Opleiding Functionaris Gegevensbescherming en dat maakte mij enthousiast om ook een opleiding bij deze instelling te gaan volgen”.

Een enkele referent is bij Duthler Academy terecht gekomen door te zoeken op het internet naar een geschikte opleidingsinstelling: “Ik kwam er al snel achter dat Duthler Academy dé gevestigde naam op dit gebied is. Na wat informatieve telefonische gesprekken was ik ervan overtuigd dat Duthler Academy voor mij de juiste keuze was”.

De manier waarop men zich aan kan melden voor de diverse opleidingen stemt eveneens tot tevredenheid, dit heeft bij geen van de referenten tot problemen geleid: “De aanmelding zelf ging eenvoudig digitaal en daarna waren er nog wat mondelinge contactmomenten om het een en ander af te stemmen”.

Opleidingsprogramma

Over het opleidingsprogramma van Duthler Acadeny zijn de respondenten net zo tevreden als over het voortraject, iedereen geeft hier een score “tevreden”.

Dit wordt als volgt gemotiveerd: “Op de website van Duthler Academy is alle informatie over de opleidingen te vinden. Alles wordt op een duidelijke en overzichtelijke manier weergegeven zodat je echt een goed beeld krijgt van de inhoud van de opleiding” en “Naast de duidelijke informatie op de site van Duthler, werd ik ook persoonlijk geïnformeerd over voor mij interessante zaken. Ik heb regelmatig contact gehad met een vriendelijke medewerker die goed op de hoogte was en mij goed heeft voorbereid op de opleiding”.

Deze citaten zijn een goede weergave van hoe er door de geïnterviewden over het opleidingsprogramma wordt gedacht. Verder geven ze nog aan dat de prijzen van tevoren bekend zijn: “Ook dit is te vinden op de website maar wordt ook nog schriftelijk vastgelegd zodat alles van tevoren helder is”.

Uitvoering

De manier waarop Duthler Academy de verschillende opleidingstrajecten ten uitvoer heeft gebracht, stemt alle referenten tot tevredenheid. Vijfentwintig procent van hen geeft hier zelfs de hoogst mogelijke score van “zeer tevreden”. Bij alle respondenten heeft de uitvoering voldaan aan de verwachtingen zoals die van tevoren waren gewekt. Dit geldt zowel voor de verwachtingen qua niveau als voor de verwachtingen voor wat betreft de duidelijkheid, de diepgang en het theoretische en praktische gehalte van de opleiding.

Een van de referenten legt uit: “Deze opleiding is echt buitengewoon goed. Omdat hij ontwikkeld is door experts uit de praktijk, zijn de onderwerpen uitermate praktisch. Daarnaast is de hele opleiding ook gewoon van een hoog niveau”. Een andere respondent zegt hierover: “Ik ben erg enthousiast over de opleiding. De combinatie van goede en interessante theorie met actuele cases is heel prettig. Ik heb er ook gewoon profijt van in mijn werk, veel kan ik al toepassen en andere zaken zij gewoon goed voor mijn algehele vakkennis”.

De overige geïnterviewden hebben soortgelijke commentaren; ze zijn allemaal erg enthousiast over de manier waarop Duthler Academy de opleidingen ten uitvoer brengt.

Opleiders

De opleiders die door Duthler Academy worden ingezet, zijn eveneens naar tevredenheid van de respondenten, iedereen is hier “tevreden” tot “zeer tevreden” over. Er wordt onder meer gezegd dat de docenten zeer professioneel zijn en dat ze erg veel verstand van zaken hebben.

Een van de referenten voegt hier nog aan toe: “Juist omdat de docenten zelf heel veel ervaring in de praktijk hebben opgedaan, weten ze wat er relevant is. Daarnaast zijn ze er ook gewoon heel erg goed in om dit op een begrijpelijke manier aan ons als deelnemer over te brengen. Deze combinatie maakt dat ik erg tevreden ben over de docenten van Duthler Academy”.

Een andere respondent wil nog vermelden dat hij het erg prettig vindt dat de docenten goed bereikbaar zijn: “Je mag altijd vragen stellen en hier wordt bijna altijd erg snel op gereageerd. Dat is fijn als je lekker bezig bent, dat je snel antwoord krijgt en weer door kan gaan”.

Trainingsmateriaal

Alle deelnemers aan dit onderzoek zijn tevreden over het door Duthler Academy verstrekt materiaal. Er wordt door hen gesproken over links naar interessante websites en andere bronnen en diverse onlinedocumenten.

Eén van de geïnterviewden vindt het materiaal soms wat veelomvattend en daardoor onoverzichtelijk maar dat is voor hem geen reden om een neutrale score te geven. Hij vindt het niveau van het materiaal namelijk goed en dat is het belangrijkste voor deze referent. De overige respondenten noemen het materiaal onder meer “relevant”, “actueel en interessant” en “veel maar volledig”. Dat verklaart dan ook hun positieve oordeel met betrekking tot dit onderwerp.

Accommodatie

De accommodatie die door Duthler Academy wordt gebruikt is naar de wens van de referenten. Dit wordt goed duidelijk aan de hand van een aantal citaten: “De locatie is niet alleen mooi maar ook heel geschikt voor dit doel. De sfeervolle plek en de prettige sfeer zijn een goed begin van een succesvolle bijeenkomst”, “Ik heb geen klachten, ik ben alleen maar positief over de opleidingslocatie” en “De ruimte was mooi, alles wat je mag verwachten was aanwezig. Ook was er gedacht aan de broodnodige hapjes en drankjes. Dat maakt een trainingsdag voor mij helemaal compleet”. Deze citaten zijn een goede weergave van hoe er door de respondenten over de gebruikte accommodatie wordt gedacht. Ook is dit een verklaring voor de hoge scores; iedereen is tevreden tot zelfs zeer tevreden over dit onderwerp.

Natraject

Niet alle referenten kunnen iets zeggen over het natraject. Soms omdat de contacten met Duthler Academy door een collega worden onderhouden en soms omdat de opleiding nog niet geheel is afgerond op het moment dat dit onderzoek werd uitgevoerd.

De respondenten die wel een oordeel kunnen/willen geven over het natraject bij Duthler Academy zijn eensgezind in hun oordeel, ze zijn hier tevreden over. Een van hen zegt: “Ik ben overall zeer tevreden, heb er veel van geleerd en heb ook echt alle leerdoelen die ik vooraf voor mezelf had gesteld, gehaald”. Een andere tevreden deelnemer zegt over ditzelfde onderwerp: “De trainers hebben duidelijk aangegeven dat we contact met ze op kunnen nemen als we nog tegen bepaalde zaken aan zouden lopen. Dat wordt op die manier heel laagdrempelig. Ik heb er zelf (nog) geen gebruik van gemaakt maar het is gewoon prettig om te weten dat het mogelijk is. Dat voor mij voldoende natraject”.

Organisatie en Administratie

Net als bij vorige onderwerp, kan niet iedere referent iets zeggen over de organisatie en administratie bij Duthler Academy omdat ze er zelf niet direct mee te maken hebben gehad: “Mijn collega heeft dit op zich genomen. Ik heb geen klachten gehoord maar weet er het fijne niet van. Daarom onthoud ik mij hier graag van het geven van een oordeel”. De andere geïnterviewden vinden dat Duthler Academy de zaken op administratief en organisatorisch vlak goed heeft geregeld.

Geen van hen heeft hier problemen ondervonden. “Ik vind Duthler een prettige partner om mee te werken. Ze zijn goed bereikbaar, vriendelijk en behulpzaam waar nodig,” aldus een van de tevreden referenten. De overige referenten onderschrijven dit, ze zeggen verder dat Duthler Academy erg professioneel is maar, aldus een van hen: “wel op een persoonlijke manier”. “Ook de manier waarop er werd omgegaan met alle beperkingen die in verband met Covid-19 werden opgelegd, getuigt van flexibiliteit en professionaliteit,” zo zegt weer een andere respondent.

Relatiebeheer

Over de manier waarop Duthler Academy het relatiebeheer onderhoudt, zijn de referenten die hier iets over kunnen zeggen, zonder uitzondering positief. Bij de overige respondenten wordt dit beheer door iemand anders onderhouden of is er geen sprake van relatiebeheer. Een van de tevreden referenten zegt: “Ik word gelukkig niet overspoeld met informatie of spam. Als ik wat wil, weet ik ze te vinden en dat wordt gerespecteerd. Ik zou deze relatie als een warme zakelijke relatie omschrijven en dat zijn wat mij betreft de beste relaties”. De andere referenten onderschrijven dit. Een van hen voegt hier nog aan toe: “Ik word via de mail op de hoogte gehouden van voor mij interessante ontwikkelingen. Ook werd ik, toen het nog mocht, met enige regelmaat uitgenodigd voor bepaalde events”.

Prijs-kwaliteitverhouding

Slechts vier respondenten hebben zicht op de prijs en kunnen daardoor iets zeggen over de prijs- kwaliteitverhouding bij Duthler Academy. Zij zijn hier allemaal tevreden tot zeer tevreden over. Een van hen verwoordt het als volgt: “De prijs past goed bij wat er wordt geboden. Het zijn kwalitatief hoogwaardige opleidingen en hier hangt een navenant prijskaartje aan. Dat vind ik niet meer dan redelijk”. De overige referenten hebben soortgelijke commentaren, met name het hoge niveau wordt hier vaak genoemd als rechtvaardiging voor de, volgens hen, toch wel behoorlijke prijs.

Conclusie van het onderzoek

De uitkomsten van dit onderzoek zijn positief voor de opleidingen van Duthler Academy. Referenten zijn zeer te spreken over de kwaliteit van de gevolgde opleiding en alles wat daarbij komt kijken: “Organisatorisch verloopt het op rolletjes maar ook inhoudelijk wordt er gewoon een goed product geboden”. Iedereen is tevreden de samenwerking met het instituut: “Ze zijn gewoon goed bereikbaar en staan open voor suggesties. Vragen worden op een vriendelijke manier beantwoord”.

Er worden tijdens dit onderzoek geen ontevreden of zeer ontevreden scores gegeven door de referenten: “Ik ben gewoon heel tevreden over het hele traject”. Met name de praktische insteek van de docenten wordt als sterk punt van dit instituut genoemd: “Je kan wel alleen maar theorie delen maar het is veel interessanter om les te krijgen van mensen die echt weten hoe het zit en die dus interessante voorbeelden kunnen geven. Dat is voor mij een reden om nog een keer, als dit aan de orde komt, voor Duthler Academy te kiezen”. Veel van de referenten delen deze mening en zij zouden Duthler Academy dan ook zonder aarzeling bij derden aanbevelen.

Op basis van de positieve uitslag van het uitgevoerde Klanttevredenheidsonderzoek is het instituut toegestaan voor de periode van twee jaar het predikaat ‘Cedeo-erkend’ te voeren.

Contact

Heeft u interesse naar aanleiding van het onderzoek? Neem gerust contact met ons op via +31 (70) 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl. Natuurlijk verwijzen wij u graag naar onze opleidingen.