archives

In deze module worden de principes van privacy by design en default nader toegelicht. Ingegaan wordt op de achtergrond, de bedoeling en de betekenis van deze principes. Deelnemers aan deze module kunnen deze principes zodanig vertalen naar hun eigen organisatie dat de middelen waarmee verwerkingen van persoonsgegevens worden gevoerd alsmede de verwerkingen zelf voldoen aan […]

Lees verder