archives

Centraal staan de vragen: waar grijpt de wet- en regelgeving in, wat zijn de gevolgen voor de verantwoordelijke en wat zijn passende maatregelen en procedures om de risico’s te mitigeren? In deze module wordt toegewerkt naar een governance oplossing, welke is uitgewerkt in een methodologie, misschien wel beter gezegd een gedragscode, waarmee door middel van […]

Lees verder  

Belangrijke uitgangspunten van de Avg zijn Accountability en Auditability. Niet compliant gedrag wordt gesanctioneerd met boetes van materieel belang. Hiermee verschilt de Avg niet met wet- en regelgeving uit niet-EU landen. Het is redelijk te veronderstellen dat naleving van de Avg onderdeel zal worden van governancecodes. Hiermee zal de verantwoordelijke in het jaarverslag over het privacybeleid en […]

Lees verder