archives

Privacybeleid is op twee fronten van belang. Ten eerste binnen de eigen organisatie. Hoe gaan we met gegevens om en welke gegevens verzamelen we? Ten tweede de informatie voorziening naar de buitenwereld toe. Op beide fronten moet een privacybeleid ontwikkelt worden. Na deze module kan de cursist privacybeleid opstellen. 

Lees verder  

De grote diversiteit aan regelgeving maakt het noodzakelijk om binnen een organisatie beleid op te stellen. In dit beleid zullen de nationale, internationale, sectorale, aanpalende wet- en regeling etc. samengebracht moeten worden tot één werkbare methode voor de praktijk. Met een Policy Framework (gericht op privacy) worden deze wet- en regelgeving met elkaar in verband […]

Lees verder