De AVG nader uitgediept en toegepast in nieuwe training

De AVG nader uitgediept en toegepast in nieuwe training

Blogs

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is ruim twee jaar van toepassing. In de praktijk blijkt dat bedrijfsactiviteiten inmiddels zijn geïnventariseerd, gegevensverwerkingen langs de lat van de AVG zijn beoordeeld en de resultaten van een risicoanalyse zijn besproken met de leiding. Nu is het tijd de volgende stappen te zetten en veranderingen door te voeren.

De Company Training Gegevensbescherming neemt u – vanuit uw belangrijkste bedrijfsactiviteiten – mee langs wetgeving, jurisprudentie en besluiten van toezichthouders Er wordt ingegaan op de vertaling van verplichtingen in passende organisatorische en technische maatregelen. En op het organiseren van “privacy by design” en “privacy by default”. Vervolgens komen de rechten van de betrokkene aan de orde, hoe werkt u dat uit in uw organisatie?

We gaan samen na hoe u de betrokkene centraal kunt stellen en wat u daarvoor moet regelen. Daarna, hoe u de wetgeving kunt integreren in uw reguliere bedrijfsactiviteiten en systemen. Ook welke voordelen dat met zich meebrengt voor de personen en voor uw bedrijf. En hoe u daarmee de volgende stappen kunt zetten naar digitale transformatie.