CATEGORY: B4 - Datalekken, en nu?

Voorbereid zijn op een datalek (B4a)

Course Access: Lifetime
Course Overview

Na een korte inleiding over het fenomeen “meldplicht” wordt de blik gericht op de toezichthouder. Welke rol neemt deze in, zowel in het algemeen als specifiek gericht op datalekken. Vervolgens wordt ingegaan op de voorbereidingen, die een organisatie kan treffen ten aanzien van het voorkomen en afhandelen van een datalek. Nader wordt ingegaan op het bepalen van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, de privacyboekhouding, contractmanagement en de privacyorganisatie.