Meteen naar de inhoud

Bewustwordingstraining

Wat is het?

Duthler Academy verzorgt voor bedrijven het bewustwordingsprogramma privacy en informatieveiligheid voor de werkvloer. Het doel van het programma is om een samenhangende kennistoename voor de afdelingsteam te bereiken. Een medewerker kan met behulp van het kennisbasisniveau inschatten wat het belang is voor de organisatie, en in het bijzonder de afdeling, van het toepassen van beheersmaatregelen op het vlak van privacy en informatieveiligheid.

De aanpak is er op gericht steeds het kennisniveau te conserveren en huidige en nieuwe medewerkers de kans te geven hun kennisniveau zelf verder uit te bouwen.

Het initiëren van bewustwording

Het basisprogramma ‘privacy en informatieveiligheid’ informeert alle medewerkers van een bedrijf over het nut en noodzaak van het beschermen van (persoons)gegevens.

De intrinsieke motivatie van werknemers verhogen, dat is het doel van het programma. Hierdoor wordt de medewerker bewust van privacy en informatieveiligheid en daagt uit om meer kennis op te doen.

Het programma is nodig voor alle medewerkers omdat iedere medewerker in een bedrijf of instelling op een of andere manier met het verwerken van persoonsgegevens te maken krijgt, van klanten en/of collega’s.

Het uitbreiden van bewustwording

Met behulp van het basisprogramma ‘privacy en informatieveiligheid’ legt de bedrijfsleiding voor de medewerkers van een organisatie een basiskennisniveau.

Medewerkers verbreden hun kennisniveau op het gebied van ’privacy en informatieveiligheid’. Door het kennisniveau te meten kan de leiding bijsturen en, indien gewenst, het kennisniveau met behulp van cursussen uit programma’s uitbreiden.

Leeromgeving

  • Eigen huisstijl, bijvoorbeeld logo en kleuren
  • Gebruikers (werknemers) beheren, toevoegen en verwijderen
  • Schaalbaar naar grotere of kleinere aantallen
  • Uitbreiden naar andere expertises, afdelingen en bedrijfsprocessen

Trainingen

  • Een up-to-date en uitgebreide contentbibliotheek
  • Eenvoudig trainingsprogramma’s samenstellen en ontwikkelen
  • Inzicht in de voortgang en resultaten van gebruikers

Servicedesk en ondersteuning

  • Beheer en ondersteuning
  • Kennisprogramma’s
  • Inschakelen van professionals