Wat zijn de voordelen?

Het effectief organiseren van bedrijfsactiviteiten vraagt van medewerkers de nodige inspanningen. Deze inspanningen zijn niet eenmalig maar vragen continue aandacht. Wettelijke en contractuele verplichtingen wijzigen, het organiseren van de bedrijfsactiviteiten wijzigt en de concurrentie komt met betere producten en services op de markt. Goed getrainde medewerkers zijn noodzakelijk voor het organiseren en uitvoeren van steeds veranderende bedrijfsactiviteiten. Dit vraagt om een continue kennisontwikkeling bij medewerkers, waarin de bedrijfsspecifieke leeromgeving voorziet.

Met behulp van rolgedreven opleidings- en trainingsprogramma’s biedt Duthler Academy een organisatie niet alleen de kennis maar ook de logistiek om de medewerker op het juiste moment met de juiste bewustwording en kennisontwikkeling te trainen. Het doel is de beoogde veranderingen in het organiseren van bedrijfsactiviteiten succesvol door te voeren en in stand te houden.

De voordelen op een rij

  • Voor alle bedrijfsactiviteiten is er overzicht en inzicht in het kennisniveau van medewerkers in hun specifieke rollen;
  • Gefundeerd kan de noodzaak van bewustwordingstrainingen en kennisontwikkeling op afdelingen, rollen en medewerkers bepaald worden;
  • Op een gebruiksvriendelijke en effectieve wijze worden rolgedreven opleidings- en trainingsprogramma’s toegepast, ontwikkeld en beheerd. Door deze programma’s in te zetten in de bedrijfsspecifieke leeromgeving wordt het kennisniveau bij medewerkers op niveau gehouden, is de organisatie van bedrijfsactiviteiten effectiever en neemt de kans op succesvolle veranderingsprocessen toe;
  • Periodiek en aantoonbaar is verantwoording mogelijk over het opleidingsniveau van de organisatieonderdelen, afdelingen, rollen en medewerkers;
  • Het kennismanagement van medewerkers is individueel, doeltreffend, overzichtelijk en beheersbaar;
  • Duthler Academy verzorgt een servicedesk, biedt een rolgedreven opleidings- en trainingsprogramma ‘kennismanagement‘ aan, er zijn verschillende programma’s voor specifieke bedrijfsactiviteiten beschikbaar en Duthler Associates biedt desgewenst professionele ondersteuning;
  • Organisaties maken gebruik van de beste kwaliteit leeromgeving voor de laagste prijs; en
  • Een bedrijf kan zijn eigen bedrijfsspecifieke leeromgeving beheren en inrichten, waarbij de identiteit van het bedrijf zichtbaar is in de leeromgeving.