Wat krijgt u?

Elke MYOBI gebruiker krijgt van ons een aantal bewustwordings- en trainingsdiensten. Deze diensten zijn nodig om de bedrijfsspecifieke leeromgeving (hierna: leeromgeving) op te bouwen en te beheren. De diensten zijn:

  • Een leeromgeving waarin rolgedreven opleidings- en trainingsprogramma’s worden geladen;
  • De leeromgeving is voorzien van rollen waarmee het bedrijf haar kennismanagement effectief kan organiseren;
  • De ‘opleidingsmanager‘ beheert de organisatieonderdelen, afdelingen en rollen. Op afdelingsniveau koppelen coördinatoren medewerkers aan rollen;
  • De leeromgeving is gekoppeld met het bedrijfsinformatie ecosysteem op het ‘vertrouwensnetwerk’. Hiermee is het mogelijk gebruik te maken van authentieke bronnen (gegevens van de Kamers van Koophandel) of koppelingen met financiële administraties om de leeromgeving snel samen te stellen en actueel te houden;
  • Moeiteloos en effectief stelt de ‘onderwijskundige‘ van het bedrijf de eigen bewustwordings- en trainingsprogramma’s samen, beheert deze en past de programma’s in de organisatie, afdelingen, rollen en of individuele medewerkers toe;
  • Vanuit verschillende perspectieven is er overzicht en inzicht in de voortgang, statistieken en periodieke verantwoording;
  • De programma’s kunnen klassikaal of online worden ingezet;
  • SCROM en andere standaarden zijn mogelijk; en
  • Meertalig is mogelijk en thema in eigen huisstijl.

Wij ondersteunen bedrijven met een servicedesk, een rolgedreven bewustwordings- en trainingsprogramma ‘kennismanagement‘ en desgewenst professionele inzet op afroep.