Meteen naar de inhoud

Voordelen

Met behulp van bewustwordings- en trainingsprogramma’s bieden wij een bedrijf niet alleen de kennis maar ook de logistiek om de medewerker op het juiste moment met de juiste bewustwording en kennis te trainen. Het doel is de beoogde verandering succesvol in bedrijfsprocessen door te voeren waarmee bedrijfsactiviteiten effectief zijn georganiseerd.

De voordelen zijn:

  1. Het bedrijf heeft voor alle bedrijfsactiviteiten overzicht en inzicht in het kennisniveau van medewerkers in hun specifieke rollen;
  2. Het management bepaalt gefundeerd de noodzaak van het organiseren van bewustwordings- en kennisprogramma’s voor rollen en medewerkers;
  3. Op een gebruiksvriendelijke en effectieve wijze worden rolgedreven bewustwordings- en kennisprogramma’s toegepast, ontwikkeld en beheerd. Door deze programma’s in te zetten in de bedrijfsspecifieke leeromgeving wordt het kennisniveau bij medewerkers op niveau gehouden, is de organisatie van bedrijfsactiviteiten effectiever en voorziet het bedrijf in de randvoorwaarde voor het succesvol doorvoeren van veranderingsprocessen;
  4. De bedrijfsleiding, het management en de medewerkers kunnen aantoonbaar zich over hun kennisniveau verantwoorden aan bijvoorbeeld toezichthouders;
  5. De medewerkers richten hun eigen kennismanagement in en de afdeling en het bedrijf zijn adequaat en in overeenstemming met privacywetgeving geïnformeerd;
  6. Duthler Academy verzorgt een servicedesk, biedt een rolgedreven bewustwordings- en kennisprogramma’s en biedt desgewenst professionele ondersteuning;
  7. Een bedrijf kan zijn eigen bedrijfsspecifieke leeromgeving beheren en inrichten, waarbij de identiteit van het bedrijf zichtbaar is in de leeromgeving. 

De organisatie maakt gebruik van de beste kwaliteit leeromgeving voor de laagste prijs.

Heeft u interesse en wenst u contact?

Wij zijn graag bereid u de leeromgeving te demonstreren of met u aanvullende eisen en wensen te bespreken. Neem contact op met sales.