Hoe krijg ik het?

Registreer uw bedrijf op het MYOBI vertrouwensnetwerk. Het registreren is kosteloos. MYOBI en Duthler Academy brengen pas kosten in rekening naarmate het bedrijf vanaf een bepaalde afname gebruik maakt van vertrouwens- en kennisdiensten.

MYOBI beheert het vertrouwensnetwerk en onderkent dat voor haar diensten trainingsprogramma’s nodig zijn ter ondersteuning van de gebruikers. Bij het registratieproces van een bedrijf/gebruiker wordt dan ook niet alleen een omgeving op het vertrouwensnetwerk aangemaakt maar ook een leeromgeving met het trainingsprogramma: ‘vertrouwensnetwerk en verantwoording‘.

In een leeromgeving verwerkt een bedrijf veel persoonsgegevens waaronder bijzondere en gevoelige persoonsgegevens. Het is essentieel dat Duthler Academy haar gebruikers in staat stelt de persoonsgegevens van haar medewerkers en studenten met passende beheers- en beveiligingsmaatregelen te beschermen.

Duthler Academy heeft beschermingsmaatregelen in de leeromgevingen getroffen en is gebruiker van het vertrouwensnetwerk. Door gebruik te maken van het vertrouwensnetwerk weet Duthler Academy dat al haar gebruikers en medewerkers de TTP-policy onderschrijven en zich over de compliance met de verplichtingen uit deze policy verantwoorden. Deze zekerheid hebben de gebruikers van de leeromgeving ook nodig.