Meteen naar de inhoud

Gebruiken van de leeromgeving

De leeromgeving is nodig voor het trainen van interne en externe medewerkers van een bedrijf. Immers, alleen met goed opgeleide medewerkers kunnen bedrijfsactiviteiten effectief georganiseerd worden.

In de leeromgeving beheert het bedrijf de organisatiestructuur (bedrijfsentiteiten, organisatie-eenheid, afdelingen) en koppelt aan de rollen relevante trainingsprogramma’s. Ook verstrekt het bedrijf aan iedere medewerker een leeromgeving en koppelt de medewerker aan rollen.

Generieke trainingsprogramma’s koopt het bedrijf in via de servicedesk. De bedrijfsspecifieke trainingsprogramma’s beheert het bedrijf zelf. Veelal neemt het bedrijf in het bedrijfsspecifieke trainingsprogramma bedrijfsgeheimen op.

Wij hebben een generieke rollenstructuur opgenomen waardoor (rolgedreven) trainingsprogramma’s ontstaan. Uiteraard kan een bedrijf de rollen uitbreiden.

Logistiek

Wij, in samenwerking met eFaktor, maken voor de leeromgeving gebruik van het Leer Management Systeem (LMS), Moodle Workplace. In de leeromgeving hebben wij rollen voor de leiding, het management en medewerkers per afdeling uitgewerkt. Een bedrijf kan fijnmazig doelgroepen voor trainingen aangeven.

Wij hebben een trainingsprogramma voor het beschermen van persoonsgegevens uitgewerkt. Een bedrijf kan van het programma gebruikmaken of zelf programma’s ontwikkelen en beheren. Het is mogelijk dat een bedrijf – na goedkeuring door de examencommissie – een eigen programma aanbiedt aan gebruikers van leeromgevingen.

In de leeromgeving staan het bedrijf én de medewerkers centraal. Het bedrijf wenst de kennis bij medewerkers op het gewenste niveau te houden én de medewerker wenst regie te houden over de eigen kennisontwikkeling. Dit doordat:

  • De bedrijfsleiding en het afdelingsmanagement permanent zijn geïnformeerd over het bedrijfs- en afdelingskennisniveau. Op basis van deze managementinformatie neemt het management gefundeerde maatregelen het kennisniveau te organiseren; en
  • De medewerker de beschikking heeft over een eigen leeromgeving waarin rolgedreven het management trainingsprogramma’s aanbiedt.

Veelal wijst het management een trainingscoördinator aan die de operationele organisatie van kennismanagement organiseert. Voor het ontwikkelen en beheren van eigen trainingen wijst de bedrijfsleiding een opleidingsmanager aan. De genoemde rollen zijn opgenomen in de leeromgeving.

Ook geschikt voor het onderwijs

Een onderwijsinstelling kan zich de vraag stellen: “Is een leeromgeving ook geschikt voor het onze organisatie (primair en secundair onderwijs, en middelbaar en hoger onderwijs)?”. De vele scholen die succesvol en naar tevredenheid gebruikmaken van Moodle Workplace beantwoorden de vraag positief. eFaktor levert met name aan scholen leeromgevingen.

Managen trainingsprogramma’s

Bedrijfsgeheimen blijven beter bewaard als een bedrijf zelf de trainingsprogramma’s beheert. Voor het organiseren van deze activiteit schat een bedrijf in of er voldoende capaciteit aanwezig is voor:

  • Het ontwikkelen van generieke trainingsprogramma’s;
  • Het samenwerken met bedrijven met een vergelijkbare trainingsvraag; en
  • Het uitwerken van het volledige trainingsprogramma of slechts zorgen voor de content van het programma.

Het ontwikkelen en beheren van trainingsprogramma’s is een vraagstuk van toewijzen van schaarse middelen (tijd en geld). Zijn er trainingsprogramma’s nodig voor het opbouwen van bewustzijn en kennis van algemene onderwerpen dan zal een bedrijf beperkte middelen in de trainingsprogramma’s willen investeren. Gaat het om het toepassen en beschermen van bedrijfsgeheimen dan zal de bedrijfsleiding bereid zijn noodzakelijke investeringen te doen om de bedrijfscontinuïteit te beschermen. 

Een tussenvorm ontstaat als bedrijven samenwerken en elkaar toegang willen geven tot trainingsprogramma’s. Voordat u aan de slag gaat met het in eigen beheer organiseren van trainingsprogramma’s delen wij graag met u onze ervaringen.

Neem contact op met de servicedesk

Voordat u aan de slag gaat met het in eigen beheer organiseren van trainingsprogramma’s delen wij graag met u onze ervaringen. Neem contact op met de servicedesk.

Er is veel meer te vertellen

U krijgt een beeld van de kracht van een eigen leeromgeving op basis van Moodle Workplace. In aanloop naar een succesvolle implementatie van uw eigen leeromgeving is het verstandig uw eisen op een rij te zetten. Bedrijven die ervaring hebben opgedaan met een eigen leeromgeving zijn bereid hun leermomenten met u te delen.

Wij willen graag onze leermomenten met u te delen en u desgewenst introduceren bij bedrijven die gebruik maken van een leeromgeving op basis van Moodle Workplace.

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Heeft u aanvullende wensen, schroom dan niet contact op te nemen met de servicedesk. Zij beantwoorden uw vraag of verwijzen door naar de professional die u verder helpt. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl.